ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ พุทธศักราช 2567

ประกาศ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ พุทธศักราช 2567

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ

เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบ2)

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนบัวใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบัวใหญ่เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2567

ภาพกิจกรรม

นางยลดา หวังศุภกิจโกศล นายก อบจ.นครราชสีมา

เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประชาชนทั่วไป “อบจ.โคราชคัพ ครั้งที่ 2” กลุ่มอำเภอโซนที..

บรรยากาศการประเมินครูดีเด่น 2567

ครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 4

กิจกรรมวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

โรงเรียนบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นายไพทูลย์ จักรแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด..

ร่วมเชียร์ทีมฟุตซอลจังหวัดนครราชสีมา

นายไพทูลย์ จักรแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ป..

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566