1167 1116 1970 1686 1503 1675 1417 1779 1937 1941 1653 1392 1685 1149 1518 1698 1942 1883 1838 1853 1224 1703 1665 1472 1255 1505 1000 1575 1324 1356 1939 1226 1920 1020 1673 1491 1424 1213 1700 1890 1185 1067 1242 1622 1554 1976 1658 1656 1949 1792 1637 1579 1449 1101 1426 1913 1908 1268 1633 1169 1870 1982 1427 1255 1532 1190 1836 1031 1263 1777 1927 1774 1120 1270 1293 1904 1807 1873 1561 1597 1174 1264 1861 1646 1311 1315 1338 1635 1507 1819 1398 1450 1427 1379 1643 1836 1721 1132 1058  ภาพกิจกรรม - Bua Yai School | https://www.buayai.ac.th

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันวชิราวุธ (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

โรงเรียนบัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

นายไพทูลย์ จักรแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่

ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU)ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนกกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด..

ร่วมเชียร์ทีมฟุตซอลจังหวัดนครราชสีมา

นายไพทูลย์ จักรแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ร่วม..

ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมแอโรบิค แดนซ์ โรงเรียนบัวใหญ่

ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันแอโรบิคแดนซ์ เทศกาลงานงิ้ว อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนบัวใหญ่

จัดกิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ให้กับนักเรียนสมาชิกยุวกาชาดชั้น ม. 1

ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงพนักงานจ้างของโรง..

เข้าร่วมการประชุมตามโครงการประชุมสัมมนาข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณปี..

นายไพทูลย์ จักรแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่

ตรวจเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โรงเรียนบัวใหญ่ ส่งเสริมประชาธิปไตย

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567

รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2566 การแข่งขันวงดนตรีสตริง

รุ่นอายุไม่เกิน 30 ปี รายการงานงิ้ว Music Fest 2023 จังหวัดบุรีรัมย์

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน บัวใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 3..

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โดมอเนกประส..

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวใหญ่

ฉบับที่ 1 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566