ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ พุทธศัก..

ประกาศ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ พุทธศักราช 2567

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ

เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบ2)

โครงการจัดซื้อหนังสือเรียนโรงเรียนบัวใหญ่

ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบัวใหญ่เปิดรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปร..

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำ..

ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบัวใหญ่

ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

ขอแสดงความยินดีกับนายเปรม ฮมภิรมย์ นักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่

ที่ได้รับรางวัล นักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบัวใหญ่

ฉบับที่ 1: เดือนธันวาคม 2566

โรงเรียนบัวใหญ่ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญในโครงการบรรพชาสา..

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566