1845 1159 1768 1215 1123 1487 1192 1124 1719 1834 1863 1828 1190 1681 1936 1361 1905 1450 1734 1961 1868 1795 1689 1410 1950 1434 1580 1899 1277 1722 1843 1814 1833 1592 1154 1766 1610 1120 1140 1846 1705 1745 1439 1538 1475 1498 1888 1168 1244 1902 1816 1865 1155 1082 1127 1543 1408 1315 1955 1392 1168 1019 1428 1543 1702 1636 1162 1946 1134 1911 1315 1328 1343 1011 1241 1004 1383 1640 1369 1470 1219 1089 1765 1074 1282 1231 1753 1839 1319 1212 1007 1112 1804 1291 1966 1312 1886 1813 1666  ข่าวประชาสัมพันธ์ - Bua Yai School | https://www.buayai.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบัวใหญ่ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมทำบุญในโครงการบรรพชาสา..

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนบัวใหญ่

ฉบับที่2 เดือน พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ที่ได้รับรางวัลในรา..

ในรายการ แข่งขันวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การบินด้านอากาศยาน ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระรา..

โรงเรียนบัวใหญ่ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันอากาศยานประเภทต่างๆ

โรงเรียนบัวใหญ่ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันอากาศยานประเภทต่างๆ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากร..

พิธีเปิดกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อำเภอบัวใหญ่ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ..

นายไพทูลย์ จักรแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่พร้อมด้วยนายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ สมาชิกสภาอ..

ผอ.ไพทูลย์ จักรแก้ว พบปะนักเรียนกิจกรรมหน้าเสาธง

ผอ.ไพทูลย์ จักรแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ พบปะนักเรียนครั้งแรก กิจกรรมหน้าเสาธง ณ โด..

ผอ.ไพทูลย์ จักรแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนบัวใหญ่ เยี่ยมใ..

ผอ.ไพทูลย์ จักรแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนบัวใหญ่ เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ที่ร่วมบริจาคโลห..

สภานักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่

สภานักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ เปิดรับสมัครคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนบัวใหญ่ขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการคนใหม่ นายไพทูลย์ จั..

"ร้อยดวงใจ สายใย ฟ้า ชมพู" โรงเรียนบัวใหญ่ขอต้อนรับท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่ นายไพทูลย์ จัก..

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่

"เกียรติบัตรนักเรียนและคณะครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสา..

"เกียรติบัตรนักเรียนและคณะครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระสังคมฯ"

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง..

ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง