1073 1394 1659 1506 1687 1566 1061 1160 1241 1003 1226 1983 1475 1226 1907 1562 1373 1773 1374 1054 1897 1764 1351 1830 1464 1063 1197 1995 1988 1898 1962 1769 1062 1122 1743 1195 1505 1021 1739 1047 1415 1935 1439 1082 1932 1999 1023 1490 1360 1531 1858 1765 1482 1123 1767 1792 1111 1503 1957 1363 1258 1540 1926 1123 1685 1400 1102 1950 1779 1872 1899 1202 1237 1901 1544 1278 1879 1630 1344 1367 1585 1135 1807 1061 1240 1336 1854 1995 1643 1837 1773 1878 1382 1434 1844 1096 1841 1297 1169  ข่าวประชาสัมพันธ์ - Bua Yai School | https://www.buayai.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะส่วนล่วงหน้า สำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องน..

คณะส่วนล่วงหน้า สำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุ..

งานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่

งานกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนบัวใหญ่

รณรงค์เนื่องใน “วันเอดส์โลก 2565”

รณรงค์เนื่องใน “วันเอดส์โลก 2565”

นักเรียนผู้โชคดีต้อนรับปีใหม่ 2566

"นักเรียนผู้โชคดีต้อนรับปีใหม่ 2566"

"มอบเกียรติบัตร สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนบัวใหญ่"

"มอบเกียรติบัตร สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนบัวใหญ่"

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา..

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัช..

พานักเรียน ม.3 ดูภาพยนต์ HANUMAN White MonKey

พานักเรียน ม.3 ดูภาพยนต์ HANUMAN White MonKey

ประเมินเพื่อรับรางวัลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีเด..

ประเมินเพื่อรับรางวัลผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและรับโล่เกีย..

"ขัดพื้นอาคาร 2 "

"ขัดพื้นอาคาร 2 " แลดูน่าใช้ เสริมบรรยากาศในการเรียนรู้

(O-NET) ม. 3 และ ม. 6 ปีการศึกษา 2565

ระบบทดสอบออนไลน์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ทุกที่ทุกเวลา

ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โครงการเข้าค่ายพักแรม กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2566 รับตำแหน่..

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ปีการศึกษา 2566 รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ