ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีชั้นเรียน

ผอ.บุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม เป็นประธานกิจกรรมการปฐมนิเทศ ตามแนวทางการจัดการศึกษา รูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมบัวหลวง โรงเรียนบัวใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่ ในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
นักเรียนชั้น ม.4/8 ม.4/9 ม,4/10 ร่วมกิจกรรม
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
13.43 MB ดาวน์โหลด
20220526024153.jpg - รูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีชั้นเรียน | https://www.buayai.ac.th 20220526024204.jpg - รูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีชั้นเรียน | https://www.buayai.ac.th 20220526024217.jpg - รูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีชั้นเรียน | https://www.buayai.ac.th 20220526024231.jpg - รูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีชั้นเรียน | https://www.buayai.ac.th 20220526024246.jpg - รูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีชั้นเรียน | https://www.buayai.ac.th 20220526024259.jpg - รูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีชั้นเรียน | https://www.buayai.ac.th 20220526024315.jpg - รูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีชั้นเรียน | https://www.buayai.ac.th 20220526024332.jpg - รูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีชั้นเรียน | https://www.buayai.ac.th 20220526024347.jpg - รูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีชั้นเรียน | https://www.buayai.ac.th 20220526024402.jpg - รูปแบบการศึกษานอกระบบแบบมีชั้นเรียน | https://www.buayai.ac.th