ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบแข่งขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ รอบสอง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำโดยคุณครูเอื้อมเดือน เฮงสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ นำนักเรียนเข้าสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ นานาชาติ รอบสอง ระดับประเทศ ที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา วันที่ 29 พ.ค. 2565