ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแสดงรณรงค์สิ่งแวดล้อมโลก ปี 2565

กิจกรรมการแสดงรณรงค์สิ่งแวดล้อมโลก ปี 2565 คณะกรรมการนักเรียนนำเสนอได้น่าสนใจมากครับ นักเรียนคุณภาพ ผอ.บุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม ชื่นชมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ ในหลายๆ มิติ พัฒนาศักยภาพผู้นักเรียน
ภาพกิจกรรม