ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี ครูสุภรัตน์ ปัดภัย ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ย้ายไปดำรง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา

ครูสุภรัตน์ ปัดภัย ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ย้ายไปดำรง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา