ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี ครูวัชรพงษ์ สำราญรมย์ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ย้ายไปดำรง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดี ครูวัชรพงษ์ สำราญรมย์ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ย้ายไปดำรง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนปราสาทวิทยาคม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา