ข่าวประชาสัมพันธ์

"ย้ายสถานศึกษา"

"ย้ายสถานศึกษา"
นายนิติพัฒน์ โพธิ์สิทธิพันธุ์ เพชรเม็ดงามมากความสามารถของโรงเรียนบัวใหญ่ กลุ่มสาระภาษาไทย ย้ายสถานศึกษาไปโรงเรียนประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา