ข่าวประชาสัมพันธ์

"ย้ายสถานศึกษา"

"ย้ายสถานศึกษา"
นางสาวสาธิยา โคขุนทด วิทยากรติวเข้มวิทย์ฯ ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ย้ายสถานศึกษาไปโรงเรียนสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา