ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีประดับบ่า (อินทรธนู)

พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และพิธีประดับบ่า (อินทรธนู) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้น ม.1 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนบัวใหญ่