1607 1520 1838 1582 1757 1177 1774 1053 1152 1073 1441 1648 1616 1309 1338 1149 1532 1729 1223 1839 1905 1229 1880 1869 1816 1386 1808 1674 1003 1993 1144 1563 1515 1416 1345 1425 1770 1591 1722 1666 1646 1478 1764 1811 1570 1179 1193 1571 1180 1193 1042 1175 1208 1325 1464 1917 1337 1386 1987 1238 1066 1504 1811 1005 1867 1425 1616 1960 1939 1909 1626 1748 1015 1726 1812 1072 1665 1868 1039 1285 1594 1638 1846 1858 1727 1983 1197 1587 1915 1531 1739 1747 1747 1441 1124 1989 1135 1027 1359  "ขัดพื้นอาคาร 2 " - Bua Yai School | https://www.buayai.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

"ขัดพื้นอาคาร 2 "

"ขัดพื้นอาคาร 2 " แลดูน่าใช้ เสริมบรรยากาศในการเรียนรู้

ช่วงนี้โรงเรียนบัวใหญ่ของเรา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนหลายจุด งานเสร็จสิ้นเมื่อไรจะเก็บภาพสวยๆ ภายในโรงเรียนของเรามาฝากนะครับ
ขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการบุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม และงานอาคารสถานที่ฝ่ายบริหารส่งเสริมและบริการ เนรมิตโรงเรียนของเราให้สวยงาม.
20221204143745.jpg - 20221204143746.jpg - 20221204143747.jpg - 20221204143749.jpg - 20221204143750.jpg - 20221204143751.jpg -