ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนผู้โชคดีต้อนรับปีใหม่ 2566

"นักเรียนผู้โชคดีต้อนรับปีใหม่ 2566"
ผอ.บุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม และคณะผู้บริหาร จับฉลากรายชื่อนักเรียนทั้งหมด มอบของรางวัลปีใหม่ให้แด่นักเรียนผู้โชคดีต้อนรับปี 2566 นี้ พร้อมอำนวยอวยพรปีใหม่ให้แด่นักเรียนทุกคนในกิจกรรมหน้าเสาธงในเช้าวันนี้