1495 1065 1019 1816 1951 1443 1144 1615 1825 1691 1569 1389 1546 1114 1085 1495 1087 1999 1731 1285 1330 1542 1609 1397 1130 1348 1049 1367 1823 1849 1167 1572 1099 1613 1886 1457 1374 1843 1673 1875 1526 1611 1378 1905 1687 1516 1658 1037 1089 1832 1854 1112 1048 1071 1574 1118 1125 1993 1036 1249 1666 1325 1163 1496 1393 1551 1204 1491 1516 1196 1005 1743 1960 1594 1555 1672 1397 1482 1974 1678 1674 1217 1841 1693 1236 1787 1317 1517 1534 1979 1975 1607 1969 1308 1101 1724 1681 1578 1103  "มอบเกียรติบัตร สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนบัวใหญ่" - Bua Yai School | https://www.buayai.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

"มอบเกียรติบัตร สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนบัวใหญ่"

"มอบเกียรติบัตร สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนบัวใหญ่"
ผอ.บุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม มอบเกียรติให้แก่นักเรียนผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนโดยการเข้าร่วมการแข่งขันเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ในหลายรายการที่ทางคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส่งเข้าร่วมแข่งขันที่ผ่านมา วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนบัวใหญ่