1261 1028 1032 1480 1234 1593 1225 1361 1927 1282 1408 1716 1617 1373 1627 1516 1968 1957 1776 1317 1076 1500 1474 1517 1096 1834 1206 1935 1954 1056 1349 1990 1107 1819 1349 1293 1892 1026 1466 1458 1047 1706 1405 1202 1442 1895 1464 1242 1872 1461 1831 1145 1078 1136 1303 1554 1225 1971 1130 1232 1045 1051 1845 1303 1470 1479 1218 1288 1730 1310 1286 1516 1917 1314 1483 1093 1185 1923 1859 1091 1172 1392 1654 1343 1106 1553 1807 1731 1385 1800 1580 1024 1613 1786 1929 1761 1471 1346 1203  คณะส่วนล่วงหน้า สำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี - Bua Yai School | https://www.buayai.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะส่วนล่วงหน้า สำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

"คณะส่วนล่วงหน้า สำรวจพื้นที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี" ประชุมหอประชุม 59 ปี โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 24 มีนาคม 2566
ในการประชุมเตรียมพร้อมรับเสด็จฯ ในครั้งนี้ คณะส่วนล่วงหน้าได้ชี้แจงการเตรียมการรับเสด็จฯ แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย มาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเข้มงวด สำหรับผู้ที่ต้องถวายรายงานใกล้ชิด จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และตรวจ ATK และ RT-PCR รวมถึงการขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ เพื่อทำการรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขให้กับสุนัขและแมวจรจัด ในพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาร ในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ