ข่าวประชาสัมพันธ์

"เกียรติบัตรนักเรียนและคณะครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระสังคมฯ"

"เกียรติบัตรนักเรียนและคณะครู กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระสังคมฯ"
ผอ.บุรีรัตน์ ชวนงูเหลือม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนและคณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ในการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ภายนอกสถานศึกษา เป็นการสร้างชื่อเสียงคุณงามความดีให้แด่โรงเรียนบัวใหญ่ในรอบเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ในวันที่ 1 มิถุนาคม 2566 ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
20230601034400.jpg - 20230601034401.jpg - 20230601034402(1).jpg - 20230601034402.jpg - 20230601034403.jpg - 20230601034404.jpg - 20230601034405.jpg - 20230601034406(1).jpg - 20230601034406.jpg - 20230601034407.jpg - 20230601034408.jpg - 20230601034409.jpg - 20230601034410.jpg - 20230601034411(1).jpg - 20230601034411.jpg - 20230601034412.jpg - 20230601034413.jpg - 20230601034414.jpg - 20230601034415.jpg - 20230601034416.jpg - 20230601034417(1).jpg - 20230601034417.jpg - 20230601034418.jpg - 20230601034419.jpg - 20230601034423(1).jpg - 20230601034428.jpg - 20230601034434.jpg - 20230601034435(1).jpg - 20230601034435.jpg - 20230601034436.jpg - 20230601034437.jpg - 20230601034438.jpg - 20230601034441.jpg - 20230601034442(1).jpg - 20230601034446.jpg - 20230601034453.jpg - 20230601034459(1).jpg - 20230601034503.jpg - 20230601034508.jpg - 20230601034509.jpg - 20230601034510(1).jpg - 20230601034510.jpg - 20230601034511.jpg - 20230601034512.jpg - 20230601034516.jpg - 20230601034517.jpg - 20230601034521.jpg - 20230601034528.jpg - 20230601034535.jpg - 20230601034540.jpg - 20230601034541.jpg - 20230601034547.jpg - 20230601034548.jpg - 20230601034549.jpg -