ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบัวใหญ่ ทุกระดับชั้นประชุมเข้าร่วมประชุมในวันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนบัวใหญ่ โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา