1331 1022 1004 1288 1455 1005 1694 1527 1997 1017 1758 1777 1693 1316 1243 1336 1887 1108 1873 1638 1127 1482 1048 1129 1947 1369 1499 1625 1024 1462 1202 1768 1458 1373 1274 1424 1420 1408 1557 1334 1382 1681 1096 1428 1939 1051 1454 1114 1401 1969 1119 1712 1450 1848 1949 1995 1996 1391 1691 1799 1353 1350 1342 1715 1940 1611 1351 1410 1689 1257 1879 1903 1909 1628 1648 1314 1948 1130 1319 1929 1606 1746 1050 1142 1270 1505 1696 1414 1859 1339 1343 1600 1249 1524 1954 1242 1040 1584 1114  ผอ.ไพทูลย์ จักรแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนบัวใหญ่ เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ที่ร่วมบริจาคโลหิต - Bua Yai School | https://www.buayai.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.ไพทูลย์ จักรแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนบัวใหญ่ เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ที่ร่วมบริจาคโลหิต

20231108082926.jpg - ผอ.ไพทูลย์ จักรแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนบัวใหญ่ เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ที่ร่วมบริจาคโลหิต | https://www.buayai.ac.th 20231108082928.jpg - ผอ.ไพทูลย์ จักรแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนบัวใหญ่ เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ที่ร่วมบริจาคโลหิต | https://www.buayai.ac.th 20231108082930.jpg - ผอ.ไพทูลย์ จักรแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนบัวใหญ่ เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ที่ร่วมบริจาคโลหิต | https://www.buayai.ac.th 20231108082931.jpg - ผอ.ไพทูลย์ จักรแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนบัวใหญ่ เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ที่ร่วมบริจาคโลหิต | https://www.buayai.ac.th 20231108082932.jpg - ผอ.ไพทูลย์ จักรแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนบัวใหญ่ เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ที่ร่วมบริจาคโลหิต | https://www.buayai.ac.th 20231108082934.jpg - ผอ.ไพทูลย์ จักรแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนบัวใหญ่ เยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน ที่ร่วมบริจาคโลหิต | https://www.buayai.ac.th