1787 1643 1738 1570 1631 1623 1781 1197 1383 1676 1385 1997 1880 1213 1041 1971 1610 1817 1813 1167 1941 1241 1603 1222 1241 1732 1266 1303 1843 1222 1866 1364 1426 1219 1746 1989 1367 1000 1753 1723 1752 1470 1068 1647 1848 1260 1890 1109 1362 1939 1799 1249 1136 1412 1342 1781 1797 1594 1196 1116 1518 1171 1848 1266 1837 1146 1692 1190 1172 1220 1367 1487 1881 1315 1514 1449 1559 1659 1204 1039 1602 1184 1184 1666 1081 1110 1446 1732 1973 1619 1241 1110 1883 1397 1792 1065 1436 1404 1272  การสวดมนต์ภาวนาสมาธิและการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน - Bua Yai School | https://www.buayai.ac.th

การสวดมนต์ภาวนาสมาธิและการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน

20231113023754.jpg - การสวดมนต์ภาวนาสมาธิและการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  | https://www.buayai.ac.th 20231113023756(1).jpg - การสวดมนต์ภาวนาสมาธิและการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  | https://www.buayai.ac.th 20231113023756.jpg - การสวดมนต์ภาวนาสมาธิและการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  | https://www.buayai.ac.th 20231113023758.jpg - การสวดมนต์ภาวนาสมาธิและการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  | https://www.buayai.ac.th 20231113023800.jpg - การสวดมนต์ภาวนาสมาธิและการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  | https://www.buayai.ac.th 20231113023802.jpg - การสวดมนต์ภาวนาสมาธิและการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการศึกษา 2566 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน  | https://www.buayai.ac.th