นายไพทูลย์ จักรแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ ร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566