ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2567

20240124034019.jpg - รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2567  | https://www.buayai.ac.th 20240124034021.jpg - รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2567  | https://www.buayai.ac.th 20240124034022.jpg - รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2567  | https://www.buayai.ac.th 20240124034023.jpg - รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2567  | https://www.buayai.ac.th