ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2567

20240124034437.jpg - รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2567 | https://www.buayai.ac.th 20240124034439.jpg - รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2567 | https://www.buayai.ac.th 20240124034440.jpg - รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2567 | https://www.buayai.ac.th 20240124034441.jpg - รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2567 | https://www.buayai.ac.th 20240124034442.jpg - รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2567 | https://www.buayai.ac.th 20240124034443.jpg - รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2567 | https://www.buayai.ac.th 20240124034444.jpg - รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ประจำปีการศึกษา 2567 | https://www.buayai.ac.th